Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-39

RK-26-2013-39.doc  RK-26-2013-39pr01.xls  RK-26-2013-39pr02.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-26-2013-39
NázevPřehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2013
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje. Dále rada kraje uložila ekonomickému odboru předložit radě kraje dvakrát do roka (na konci 1. a 2. pololetí) přehled o nabytých účelových dotacích.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného ekonomický odbor předkládá radě kraje přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 dle materiálu RK-26-2013-39, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 dle materiálu RK-26-2013-39, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 v celkové výši 2 805 909 835,45 Kč dle materiálu RK-26-2013-39, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 v celkové výši 318 550 030,67 Kč dle materiálu RK-26-2013-39, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz