Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-35

RK-26-2013-35.doc  RK-26-2013-35pr01.doc  RK-26-2013-35pr02.doc  RK-26-2013-35pr03.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-26-2013-35
NázevSmlouvy uzavírané mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o výpůjčce mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v souvislosti s dokončením a užíváním zrekonstruovaných nemovitostí v Jihlavě - Heleníně.
Odbor majetkový dokončil akci SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce objektu. Jedná se o rekonstrukci budov v části areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, které Kraj Vysočiny koupil od České republiky. Nemovitosti byly svěřeny do hospodaření této příspěvkové organizace, protože navazují na stávající areál, resp. tvoří areál jeden. Rekonstrukce spočívala v rozsáhlých stavebních úpravách jejichž cílem bylo zajistit nové prostory pro Střední školu stavební Jihlava (centralizace praktické výuky učebních oborů stavebních) Muzeum Vysočiny Jihlava (depozitáře sbírek). Na základě tohoto záměru byla rekonstrukce realizována a zjednodušeně budou části areálu využívány:
SUPŠ Jihlava - Helenín - kotelna a její zázemí
Muzeum Vysočiny Jihlava - dvě patra hlavní budovy
SŠ stavební Jihlava - ostatní nemovitosti a pozemky.
K vymezení přesných výčtů užívaných prostor a zajištění jejich údržby a běžných činností spojených s užíváním byla schůzka všech tří uživatelů, zástupců OM a OŠMS. Na základě tohoto jednání a dohod je předkládána radě kraje k odsouhlasení dvojice smluv.
Návrh řešení OM doporučuje radě kraje udělit souhlas k uzavření smluv o výpůjčce předkládaných v materiálech RK-26-2013-35, př. 1 a př. 2.
StanoviskaOŠMS souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálů RK-26-2013-35, př. 1 a RK-26-2013-35, př. 2.
Odpovědnost ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, ředitel Střední školy stavební Jihlava, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 31. srpna 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz