Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-21

RK-26-2013-21.doc  RK-26-2013-21pr01.xls  RK-26-2013-21pr02.xls  RK-26-2013-21pr03.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-26-2013-21
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval stavbu III/1329, Žirovnice, ul. Smetanova . Stavba řešila rekonstrukci uvedené silnice - v části kompletní výměnu konstrukce vozovky a v části obnovu stávajícího krytu recyklací. Po dokončení stavby bylo provedeno geometrické zaměření uvedeného úseku. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 1147-343/2012 pro k. ú. a obec Žirovnice, který vyhotovila Dana Špinarová - GEODÉZIE VYSOČINA, U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov. Vzhledem k tomu, že některé pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina netvoří silniční těleso a naopak části dvou pozemků silnicí zastavěné ve vlastnictví Kraje Vysočina dosud nejsou je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina. Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví města Žirovnice v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz