Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-18

RK-26-2013-18.doc  RK-26-2013-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-26-2013-18
NázevNávrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Zpracoval J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle usnesení 1291/27/2012/RK investorem stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice . V současnosti je stavba před dokončením a je třeba po jejím převzetí od zhotovitele zajistit ostrahu rozestavěné stavby, pojištění majetku a připravit stavbu k jejímu trvalému užívání.
Návrh řešení K zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením stavby do provozu v období mezi převzetím stavby od zhotovitele do zakončení kolaudačního řízení a vložení stavby do hospodaření příspěvkové organizace navrhuje odbor majetkový uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice s budoucím uživatelem Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací.
Tato smlouva zmocňuje budoucího uživatele stavby Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci k zajištění všech nutných podmínek potřebných k reálnému provozu stavby pro účely činnosti příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor zdravotnictví souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice mezi budoucím správcem - uživatelem stavby a investorem a vlastníkem stavby dle materiálu RK-26-2013-18, př. 1.
Odpovědnost majetkový
Termín 15. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz