Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-122

RK-26-2013-122.doc  RK-26-2013-122pr01.doc
Číslo materiálu122
Číslo jednacíRK-26-2013-122
NázevPlán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 v Kraji Vysočina v letech 2013 a 2014, jehož vzetí na vědomí je podmínkou pro obhájení kategorie C v Databázi místních Agend 21 v ČR. Plán zlepšování byl projednán Pracovní skupinou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 dne 4. dubna 2013.
Místní Agenda 21 je programem rozvoje, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 (dále také jen MA21 ) zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.
Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 již od roku 2004. Jeho cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s Krajem Vysočina.
Kvalita jednotlivých místních Agend 21 je sledována v Databázi MA21, která představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR a je využívána jako základní zdroj informací o rozsahu a kvalitě MA21 pro resorty, kraje, mezinárodní instituce, atp. Data v Databázi podléhají veřejné kontrole a ve vyšších úrovních (C a výše) jsou navíc pravidelně prověřována odbornou Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.
Projednáním Plánu zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 radou kraje je splněn ukazatel kategorie C Stabilizace č. 8. Kritérií MA 21, podle kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje.
Návrh řešení ORR navrhuje radě kraje vzít na vědomí Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na období let 2013 a 2014 dle materiálu RK-26-2013-122, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2013 a 2014 dle materiálu RK-26-2013-122, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2014- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz