Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-109

RK-26-2013-109.doc  RK-26-2013-109pr01.doc  RK-26-2013-109pr02.doc
Číslo materiálu109
Číslo jednacíRK-26-2013-109
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
Zpracoval K. Ubr, V. Kotrbová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o ustanovení komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro hodnocení nabídek pro Veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku (dále jen VZ ).
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. 7. 2013 usnesením č. 1175/24/2013/RK
rozhodla způsobu zadání VZ. Nyní je potřebné jmenovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat komisi pro otevírání obálek pro VZ a komisi pro hodnocení nabídek pro VZ (materiály RK-26-2013-109, př. 1 a RK-26-2013-109, př. 2). Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 26. 8. 2013 a první zasedání komise pro hodnocení nabídek na 29. 8. 2013. S ohledem na zkušenosti je navrženo kromě jedné změny stejné složení komisí, jako v případě první výzvy.
Dle čl. 5 odst. 6 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina jmenuje příslušný zástupce kraje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-26-2013-109, př. 1;
* členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu
RK-26-2013-109, př. 2;
stanoví,
* že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku posoudí hodnotící komise;
* že jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise se bude účastnit zástupce administrátora dle materiálů RK-26-2013-109, př. 1 a RK-26-2013-109, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 8- 26
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz