Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-105

RK-26-2013-105.doc  RK-26-2013-105pr01.doc
Číslo materiálu105
Číslo jednacíRK-26-2013-105
NázevZměny ve zřizovací listině
ZpracovalZ. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, doplňkovou činnost, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace. K 1. 1. 2013 byla sloučena Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Střední škola Kamenice nad Lipou. Po sloučení obou organizací zpracoval OŠMS dodatek zřizovací listiny dle materiálu RK-26-2013-105, př. 1, který řeší nové vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, a nové vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace.
Návrh řešení V materiálu RK-26-2013-105, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, obsahující nové vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití (příloha č. 1 a 2), a změnu doplňkové činnosti (příloha č. 3) zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-26-2013-105, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 10- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz