Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-09

RK-26-2013-09.doc  RK-26-2013-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-26-2013-09
NázevUzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření nájemních smluv na části pozemků zahrnutých do dočasného a trvalého záboru stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019 .
Kraj Vysočina bude investorem stavby rekonstrukce mostu II/150 Dobrá, most
ev. č. 150-019 . Stávající a navrhovaný mostní objekt převádí komunikaci č. II/150 přes vodní tok Ředkovský potok.
Z projektové dokumentace zpracované firmou AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČO 473 07 218, vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv na části pozemků, které tvoří trvalý a dočasný zábor stavby. Jedná se o pozemky uvedené v materiálu RK-26-2013-09, př. 1 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou a Babice u Okrouhlice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky stavbou dotčených pozemků, potřebných jako trvalý a dočasný zábor, nájemní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-09, př. 1. Za zábor pozemků bude poskytnuto dohodnuté nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok. Nájem bude uzavřen na dobu jednoho roku, počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby. S ostatními dotčenými vlastníky již bylo nebo bude uzavření nájemní smlouvy řešeno samostatnými materiály.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít nájemní smlouvy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-09, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 1 roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz