Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-58

RK-25-2013-58.doc  RK-25-2013-58pr01.doc  RK-25-2013-58pr02.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-25-2013-58
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval8 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013 zpracoval (a): T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č.1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2013-58, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-58, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, pouze v případě nedodržení plánovaného cash-flow může dojít k nutnosti poskytnout škole půjčku z rozpočtu kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
GYM a SOŠ Moravské Budějovice - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty:
CZ.1.07/1.5.00/34.0403 - Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání a byla partnerem projektu - S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené není identifikováno v tomto případě riziko dvojího financování.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Dalším vzděláváním k inovaci výuky dle materiálu RK-25-2013-58, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz