Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-85

RK-25-2013-85.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-25-2013-85
NázevProjekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky , a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření.
Realizace a financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0312/04/2010/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1855/38/2009/RK předložení tohoto projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 9. 7. 2013 byla na zvláštní účet projektu připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 16 951,20 Kč a dne 11. 7. 2013 dotace ve výši 322 072,80 Kč za další dílčí část projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OP ŽP ve výši 339 024 Kč, která byla připsána na zvláštní účet Natura 2000 - lesy a rybníky
dne 9. a 11. 7. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - LESY A RYBNÍKY o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 339 024 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky .
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz