Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-73

RK-25-2013-73.doc  RK-25-2013-73pr01.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-25-2013-73
NázevIndividuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - Licenční smlouva
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuIndividuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0126, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizoval Kraj Vysočina v období od 7. 4. 2010 do 28. 2. 2013. Za dobu realizace projektu byly zhotoveny metodické materiály, analýzy a webové stránky projektu, tzv. produkty projektu. Celkem tak za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vzniklo 9 produktů projektu, u kterých je Kraj Vysočina držitelem práv duševního vlastnictví. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/1.2./61/2010 ze dne 30. 3. 2010 je Kraj Vysočina jako příjemce dotace povinen poskytnout MŠMT ČR jako poskytovateli dotace neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví, a to na základě Licenční smlouvy, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu (RK-25-2013-73, př. 1).
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Licenční smlouvu dle materiálu
RK-25-2013-73, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Licenční smlouvu dle materiálu RK-25-2013-73, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz