Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-70

RK-25-2013-70.doc  RK-25-2013-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-25-2013-70
NázevInformace o výjezdním zasedání komise
Zpracoval L. Matysová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPodle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.

Zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dne 6. 6. 2013 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v Domově důchodců Ždírec, p. o. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a usnesení, je přílohou materiálu RK-25-2013-70, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dle přílohy RK-25-2013-70, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dle přílohy RK-25-2013-70, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 16. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz