Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-68

RK-25-2013-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-25-2013-68
NázevZpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013
Zpracoval M. Richtová Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV období od února do června 2013 navštívila zástupkyně Kraje Vysočina Brusel ve dnech 15. - 18. 4. 2013, 7. - 9. 5. 2013 a 13. - 15. 6. 2013.

Setkání se zástupcem Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise (dále jen EK) panem Michelem Sponarem: Dne 17. 4. 2013 zorganizovalo Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu setkání radního pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí pana Zdeňka Chláda se zástupcem Generálního ředitelství EK pro životní prostředí panem Michelem Sponarem. Tématem jednání bylo odpadové hospodářství v Kraji Vysočina.

Czech Street Party 2013: V období od února do června 2013 se Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu podílelo na přípravách a organizaci Czech Street Party 2013. Ta proběhla dne 14. 6. v ulici Rue Caroly v Bruselu. Tradiční Czech Street Party se letos uskutečnila již po sedmé a jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Letošní ročník navštívilo přes 4000 návštěvníků. Stánek Kraje Vysočina se prezentoval v regionálních barvách a nabídl návštěvníkům jak regionální potraviny, tak propagační materiály o kraji. Na akci vystoupili Alžběta Kolečkářová, Michal Hrůza, Čankišou a David Koller. Letošní Czech Street Party organizovali společně Českého centrum v Bruselu, CZELO, regiony (hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina, město Kladno, město Pardubice) a Stálé Zastoupení ČR při EU v Bruselu. Hlavním sponzorem letošní Czech Street Party byla firma ČEZ, a.s. a firma Škoda Auto - Škoda Import Belgium. O produkci celé akce se opět postarala Česká umělecká agentura.

Dny regionů a měst v Bruselu (Open Days 2013): V období od února do června 2013 se Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu účastnilo příprav a organizace semináře v rámci Dnů regionů a měst tzv. Open Days 2013, který proběhne v Bruselu dne 9. října 2013. Tématem semináře bude Územní plánování a rozvoj v městských a venkovských oblastech. Pro přípravu semináře vytvořilo partnerství 11 regionů ze zemí Evropské unie i mimo ni. Partnery jsou regiony z Rakouska, Polska, Německa, Bulharska, Švýcarska, Itálie, Francie a Turecka.

Evropská sít regionálních a lokálních zástupců odpovědných za zdravotnictví (EUREGHA): Kancelář Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu zajišťovala v období od února do června 2013 účast zástupců Kraje Vysočina na setkání neziskového sdružení EUREGHA a plnění úkolů souvisejících se členstvím v tomto neziskovém sdružení.

Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu: Kraj Vysočina nabízel v období od února do června 2013 studentům stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Aneta Trpáková působila jako stážistka v kanceláři od února do dubna 2013. Anna Dupalová zahájila svou stáž v květnu 2013. Nabízené stáže pro studenty vysokých škol jsou tříměsíční a jsou hrazeny z evropského programu Erasmus.

Konference projektu ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption (dále jen projekt ONE): V období od února do června se Zastoupení Kraje v Bruselu podílelo na přípravách organizace konference projektu ONE, který by se měl uskutečnit v Bruselu v první polovině roku 2014. Hlavním organizátorem projektu financovaného z programu INTERREG IVC je Agentura pro evropské projekty a management (EPMA).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana výše uvedené body projednal a radě kraje doporučuje vzít aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od února do června 2013 na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od února do června 2013.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz