Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-66

RK-25-2013-66.doc  RK-25-2013-66pr01.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-25-2013-66
NázevProjekt Od myšlenky k výrobku
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu v projektu Od myšlenky k výrobku z důvodu opakování nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zařízení.
Kraj je nositelem projektu Od myšlenky k výrobku financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách. Toto zařízení je dle projektové dokumentace pořízeno ve výběrovém řízení.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 1. 2013 usnesením č. 0122/03/2013/RK rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku . Na pořízení vybavení tedy byla vyhlášena veřejná zakázka nadlimitní, předmět plnění byl rozdělen na 6 částí. Pro všechny části proběhlo otevírání obálek a posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Na základě výsledku posouzení zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zrušil zadávací řízení veřejné zakázky ve všech částech.
Na základě předběžného jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a vzhledem k časovému prostoru bylo připraveno a zadáno nové výběrové řízení (usnesení rady kraje č. 1175/24/2013/RK ze dne 2. 7. 2013.)
Tyto změny je potřebné zanést do projektové dokumentace prostřednictvím žádosti poskytovateli dotace.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-25-2013-66, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-25-2013-66, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz