Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-64

RK-25-2013-64.doc  RK-25-2013-64pr01.doc  RK-25-2013-64pr02.doc  RK-25-2013-64pr03.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-25-2013-64
NázevSoutěž S Vysočinou do Evropy
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání vyhlášení 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy pro žáky středních škol. Na základě úspěšné realizace předchozích ročníků vědomostní soutěže určené pro středoškoláky připravuje OŠMS ročník pátý, jejímž prioritním cílem je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako rodnému kraji. Současně přitom mladí lidé použijí výpočetní techniku a uplatní znalost anglického jazyka. Soutěž bude probíhat v období říjen 2013 - březen 2014. Finanční prostředky budou navrženy do rozpočtu kraje na rok 2014. Stejně jako v minulých letech předpokládá OŠMS spolupráci se sponzory.
Návrh řešení OŠMS předkládá k projednání propozice (RK-25-2013-64, př. 1), harmonogram přípravy soutěže (RK-25-2013-64, př. 2) a navrhuje ustanovit skupinu pro tvorbu a výběr otázek
(RK-25-2013-64, př. 3).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
5. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2013-64, př. 1;
stanoví
skupinu pro tvorbu a výběr otázek ve složení dle materiálu RK-25-2013-64, př. 3;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2013-64, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, OI, OSH
Termín březen 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz