Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-62

RK-25-2013-62.doc  RK-25-2013-62pr01.doc  RK-25-2013-62pr02.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-25-2013-62
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2013-62, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-62, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
SOŠ Nové Město na Moravě - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty: CZ.1.07/1.5.00/34.0798 - Zvýšení kvality výuky a byla nebo je partnerem 2 projektů.
S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené je v tomto případě identifikováno riziko dvojího financování. Předložená projektová fiše obsahuje informace, na základě kterých se projektová žádost jeví spíše jako žádost projektovými aktivitami zaměřená do oblasti podpory 1.2, výzva do této oblasti podpory nebyla vyhlášena.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy Nové Město na Moravě Rozvoj klíčových kompetencí studentů k úspěšnému dokončení středoškolského studia dle materiálu RK-25-2013-62, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz