Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-57

RK-25-2013-57.doc  RK-25-2013-57pr01.doc  RK-25-2013-57pr02.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-25-2013-57
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Zpracoval7 Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013 zpracoval (a): T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č.1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu
RK-25-2013-57, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2013-57, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
souhlasí s návrhem usnesení. Realizace projektu by neměla znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - v současné době realizuje nebo realizovala z OP VK projekty:
CZ.1.07/1.1.36/03.0026 s názvem Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti CA technologií, projekt CZ.1.07/1.3.02/03.0012 s názvem Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborného školství, projekt CZ.1.07/1.1.01/01.0079 s názvem Inovace vzdělávacích programů na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, dále je PO partnerem dalších realizovaných projektů.
S ohledem na obsah projektové fiše a výše uvedené je v tomto případě identifikováno riziko dvojího financování. Předložená projektová fiše obsahuje informace, na základě kterých se projektová žádost jeví jako nepřijatelná, protože aktivita s názvem Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech není v této výzvě vyhlášena.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Rozvoj výuky elektrotechniky a automatizace v návaznosti na odbornou praxi dle materiálu RK-25-2013-57, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz