Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-51

RK-25-2013-51.doc  RK-25-2013-51pr01.xls  RK-25-2013-51pr02.xls  RK-25-2013-51pr03.doc  RK-25-2013-51pr04.doc  RK-25-2013-51pr05.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-25-2013-51
NázevKonkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rozhodlo o změnách v síti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. V souvislosti s přípravou podkladů obdržela radní pro oblast školství sdělení některých ředitelů a ředitelek o odstoupení z funkce ke dni sloučení, tj. k 1. 7. 2014 (materiály RK-25-2013-51, př. 3,
RK-25-2013-51, př. 4, RK-25-2013-51, př. 5). Tímto krokem ředitelé a ředitelky vytvořili podmínky pro konání konkursů.
Návrh řešení S ohledem na náročnost kroků vedoucích ke spojení škol (materiál RK-25-2013-51, př. 1) je potřebné včas jmenovat budoucí vedoucí pracovníky organizací tak, aby tito měli možnost koordinovat nezbytné kroky. Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle seznamu uvedeného v materiálu RK-25-2013-51, př. 2 nejpozději ke dni 31. října 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky dle materiálů RK-25-2013-51, př. 3, RK-25-2013-51, př. 4, RK-25-2013-51, př. 5;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-25-2013-51, př. 2, a to s datem vyhlášení nejpozději dne 31. října 2013.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz