Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-50

RK-25-2013-50.doc  RK-25-2013-50pr01.doc  RK-25-2013-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-25-2013-50
NázevRozhodnutí o zařazení do stipendijního programu kraje Vysočina
Zpracoval P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1743/33/2012/RK ze dne 2. 10. 2012 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. V rámci uvedených Pravidel byly definovány postupy směřující k podpoře žáků a studentů z Kraje Vysočina, kteří mají zájem studovat na školách působících v partnerských regionech Kraje Vysočina. S ohledem na skutečnost, že platnost Pravidel byla podmíněna schválením navrhovaného rozpočtu pro rok 2013 Zastupitelstvem Kraje Vysočina, nebylo možné zahájit informační kampaň v dostatečném předstihu.
Z tohoto důvodu se OŠMS ve spolupráci s OSH snažila i po termínu pro předložení žádosti motivovat k přihlášení potencionální uchazeče o roční studijní pobyt v zahraničí. Tato snaha byla podložena zájmem několika žáků o studium v Dolním Rakousku, který ale bohužel nakonec nebyl realizován.
Celkem byly podány dvě žádosti o poskytnutí Studijního stipendia za podmínek stanovených Pravidly. Jedna žádost byla podána v řádném termínu dle Pravidel (RK-25-2013-50, př. 1), druhá žádost (RK-25-2013-50, př. 2) byla podána formálně sice až po termínu pro podání přihlášek nicméně žadatel byl v kontaktu se zástupci OŠMS již od ledna a před formálním podáním žádosti intenzivně komunikoval.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2013/2014:
- Terezu Lackovou, žákyni Gymnázia Jihlava, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-25-2013-50, př. 1;
- Alžbětu Vítkovou, žákyni Gymnázia Třebíč, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-25-2013-50, př. 2.
Z hlediska formálního sice žádost uvedená v materiálu RK-25-2013-50, př. 2 dikci pravidel nevyhověla (byla podána po termínu), nicméně i přesto OŠMS s ohledem na účel (záměr) Pravidel doporučuje obě žádosti podpořit. Obě žádosti jsou úplné a z pohledu OŠMS obě žadatelky zcela splňují podmínky stanovené Pravidly.
StanoviskaOSH souhlasí s doporučením výše uvedené žádosti podpořit. Aktivita přispívá k prohloubení partnerských vztahů s regionem Champagne Ardenne.
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky. Rada Kraje Vysočina je oprávněna rozhodnout o výjimce z Pravidel, která schválila.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2013/2014:
- Terezu Lackovou, žákyni Gymnázia Jihlava, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-25-2013-50, př. 1;
- Alžbětu Vítkovou, žákyni Gymnázia Třebíč, na základě žádosti uvedené v materiálu
RK-25-2013-50, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz