Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-35

RK-25-2013-35.doc  RK-25-2013-35pr01.doc  RK-25-2013-35pr02.doc  RK-25-2013-35pr03.doc  RK-25-2013-35pr04.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-25-2013-35
NázevŘízený zánik detašovaných pracovišť - ukončení smluvních vztahů
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vzala na vědomí informaci o řízeném zániku detašovaných pracovišť dne 29. 1. 2013 usnesením č. 0151/04/2013/RK. Užívání nebytových prostor a movitých věcí na pracovišti v Pelhřimově je na dobu určitou do 31. 12. 2013. Předkládaný materiál řeší ukončení smluvních vztahů na užívání nebytových prostor pro pracoviště Havlíčkův Brod (nájemní smlouva), Třebíč (smlouva o výpůjčce) a Žďár nad Sázavou (nájemní smlouva).
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje ukončení smluvních vztahů dohodou k 31. 12. 2013 dle materiálů RK-25-2013-35, př. 1, RK-25-2013-35, př. 2, RK-25-2013-35, př. 3
a RK-25-2013-35, př. 4.
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody na ukončení užívání nebytových prostor pro potřeby pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-25-2013-35, př. 1, RK-25-2013-35, př. 2,
RK-25-2013-35, př. 3 a RK-25-2013-35, př. 4.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz