Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-22

RK-25-2013-22.doc  RK-25-2013-22pr01.pdf  RK-25-2013-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-25-2013-22
NázevPoskytnutí dotace na pořízení platebních terminálů a měniček bankovek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na pořízení 2 ks platebních terminálů (automatů) pro úhradu regulačních poplatků a 2 ks měniček bankovek na mince v celkové výši 185 548 Kč dle materiálu RK-25-2013-22, př. 1.
Pořízením platebních automatů a měniček by mělo mj. přispět ke snížení administrativní zátěže zaměstnanců Nemocnice, lepší dostupnosti platby regulačních poplatků pro pacienty a snazšímu způsobu kontroly hrazení poplatků.
Návrh řešení Dne 25. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina bylo usnesením č. 0252/04/2013/ZK rozhodnuto o uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 15 000 000 Kč a na jednání Rady Kraje Vysočina dne 2. 7. 2013 usnesením č. 1167/24/2013/RK schváleno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 2 000 000 Kč. Půjčka i příspěvek na provoz jsou určeny pro Nemocnici za účelem řešení její mimořádné finanční situace - k úhradě závazků po lhůtě splatnosti. Z výše uvedeného v současné době odbor zdravotnictví nedoporučuje radě kraje v rámci svých kompetencí schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 185 548 Kč pro Nemocnici na pořízení automatů na vybírání regulačních poplatků a měniček bankovek na mince.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-04 (RK-25-2013-22, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, finanční prostředky na pořízení 2 ks platebních terminálů pro úhradu regulačních poplatků a 2 ks měniček bankovek na mince v celkové výši 185 548 Kč dle materiálu RK-25-2013-22, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 16. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz