Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-21

RK-25-2013-21.doc  RK-25-2013-21pr01.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-25-2013-21
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-25-2013-21, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 29. dubna 2013 a ze dne 22. května 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- Oční laser Integre 532nm, r. v. 2003, pořizovací cena 963.202,- Kč, zůstatková cena 667.818,- Kč;
- Bilirubinometr Minolta JM-102, r. v. 2000, pořizovací cena 143.325,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Sonda jícnová SSD 4000, r. v. 2008, pořizovací cena 320.000,- Kč, zůstatková cena 219.733,- Kč.

Oční laser Integre byl nemocnici prodaný Krajem Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK ze dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsaný. Přístroj je fyzicky zastaralý, uvedený model se již nevyrábí, důležité součásti a celky jsou opakované poruchové (nefunkční generátor laseru, nutná nová laserová kavita, opakované problémy s nastavením výkonu, délky, času zaměřování a fokusace). Cenový návrh opravy a finanční nároky jsou vzhledem k roku výroby a získání náhradních dílů neúměrné získanému užitku a dalšímu použití.
Bilirubinometr Minolta byl nemocnici bezúplatně převedený dne 1. června 2009. Servisní zástupce ukončil k tomuto typu přístroje servisní podporu a model byl na trhu nahrazen novějším. Na přístroji jsou opakovaně v poruše snímač, displej a elektronika, vnější kryty jsou poškozené a prasklé. Jejich dostupnost již není možná.
Jícnová sonda byla nemocnici prodaná Krajem Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsaná. Přístroj je fyzicky zastaralý a opotřebovaný, opakovaně v poruše jsou důležité součásti a celky (rušení a artefakty v obraze, poškozené elektrické vedení k detektorům, nefunkční krystaly, zaváděcí tubus je v několika částech přelomený). Přístroj je neschopný provozu, zachování provozuschopného stavu přístroje by bylo nerentabilní a současné finanční nároky na opravu jsou neúměrné pořizovací ceně nového přístroje.

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje, zájem o něj neprojevila žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Všechny přístroje již byly nahrazené novými. Vyřazený majetek bude odborně fyzicky zlikvidovaný.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
- Oční laser Integre 532nm, r. v. 2003, pořizovací cena 963.202,- Kč, zůstatková cena 667.818,- Kč;
- Bilirubinometr Minolta JM-102, r. v. 2000, pořizovací cena 143.325,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Sonda jícnová SSD 4000, r. v. 2008, pořizovací cena 320.000,- Kč, zůstatková cena 219.733,- Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz