Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-16

RK-25-2013-16.doc  RK-25-2013-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-25-2013-16
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - dodatek nájemní smlouvy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru výše uvedené stavby.
Usnesením č. 1043/21/2013/RK ze dne 11. 6. 2013 rada kraje rozhodla uzavřít v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba nájemní smlouvu na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2013-15, př. 1.
Nájemní smlouva byla podepsána dne 20. 6. 2013 s účinností od 1. 7. 2013.
Dopisem ze dne 26. 6. 2013 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina požádal OM o projednání dodatku č. 1 nájemní smlouvy z důvodu nově obdržené metodiky uzavírání nájemních smluv s účinností od 1. 7. 2013. Rozdíl oproti původní smlouvě je ve výši ročního nájmu před nabytím právní moci stavebního povolení na stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Původní je za všechny pronajímané nemovitosti ve výši 100 Kč/rok, nová je ve výši 500 Kč/rok.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s SPÚ dodatek č. 1 nájemní smlouvy dle materiálu RK-25-2013-16, př. 1 na pozemek par. č. 877/9 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a pozemky par. č. 890/5 a par. č. 890/6 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy dle přílohy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba dodatek č. 1 nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-25-2013-16, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz