Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-04

RK-25-2013-04.doc  RK-25-2013-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-25-2013-04
NázevZpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o 2. zprávu o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS.

Kraj Vysočina realizoval projekt GENDER FOKUS, který byl ukončen 30. 6. 2011. Dle pravidel programu OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále je OP AT CZ) má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každý ukončený rok Zprávu o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 2. zpráva o udržitelnosti projektu předložena do 30. 7. 2013. Zpracovaná 2. zpráva o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-25-2013-04, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2016.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v RK-25-2013-04, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2013-04, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz