Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-02

RK-25-2013-02.doc  RK-25-2013-02pr01.pdf  RK-25-2013-02pr02.pdf  RK-25-2013-02pr03.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-25-2013-02
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině (zpracovatelský průmysl + stavebnictví) formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 17. 5. 2013. Bylo doručeno celkem 134 žádostí s celkovým finančním požadavkem 15 841 568 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 10 000 000 Kč. První zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 14. 6. 2013. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 23 žádostí. Zbývajících 111 žádostí postoupilo do dalšího (bodového) hodnocení. Druhé zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 28. 6. 2013. Výsledkem bodového hodnocení žádostí je 80 žádostí navržených k podpoře v požadované výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 48 983 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 002/02/2013/ŘvGP291 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2013-02, př. 1.
ORR na základě usnesení řídícího výboru programu č. 002/02/2013/ŘvGP291 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-25-2013-02, př. 2.
ORR na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/01/2013/ŘvGP291 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-25-2013-02, př. 3.
Žadatel Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. uvedený v materiálu RK-25-2013-02, př. 3. již v roce 2013 obdržel dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v souhrnné výši 456 276 Kč (v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití).
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2013-02, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2013-02, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2013-02, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz