Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-61

RK-24-2013-61.doc  RK-24-2013-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-24-2013-61
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 - jmenování člena hodnotící komise
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje dne 7. 5. 2013, usnesením č. 0832/16/2013/RK, rozhodla zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-16-2013-12, př. 1. Souběžně tímto usnesením rozhodla rada kraje jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-16-2013-12, př. 3. Do komise měl být jmenován člen a náhradník z řad členů Zastupitelstva Kraje Vysočina za ODS. Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě přijatého usnesení, vyzval opakovaně (dne 7. 5. 2013
a 21. 5. 2013) elektronickou poštou předsedu zastupitelského klubu ODS k nominaci 1 člena a 1 náhradníka člena hodnotící komise z řad zastupitelského klubu ODS. Na žádnou z odeslaných žádostí o nominaci neobdržel administrující odbor odpověď a z tohoto důvodu není možno zajistit jednání hodnotící komise v souladu s přijatým usnesením.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k uvedené neúčasti navrhuje radě kraje:
jmenovat člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle materiálu RK-24-2013-61, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle materiálu RK-24-2013-61, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz