Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-58

RK-24-2013-58.doc  RK-24-2013-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-24-2013-58
NázevII/360 Oslavice - Oslavička
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nápravy chyby v usnesení
č. 1115/22/2013/RK ze dne 18. 6. 2013. V materiálu RK-22-2013-18 je uvedena nesprávná částka vratky ve výši 75 173,75 Kč. Správná suma 76 173,75 Kč je uvedena pouze v materiálu RK-22-2013-18, př. 1. S ohledem na termín splatnosti byla vratka v předepsané výši odeslána dne 21. 6. 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* vzít na vědomí informaci, že vratka části dotace v souvislosti s vyčíslením příjmů z realizace projektu II/360 Oslavice - Oslavička byla odeslána dle materiálu RK-24-2013-58, př.1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička související s odvodem vratky části dotace ve výši 1 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci, že vratka části dotace v souvislosti s vyčíslením příjmů z realizace projektu II/360 Oslavice - Oslavička byla odeslána dle materiálu RK-24-2013-58, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky části dotace ve výši 1 000 Kč.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 10. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz