Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-33

RK-24-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-24-2013-33
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011
č. 09/11 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, Střední škola stavební Jihlava a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 3. 6. 2013 rozhodla písemně ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o elektrický varný kotel
150 l Fagor, inventární číslo C 128, pořizovací cena 102 474 Kč, zůstatková cena 2 780 Kč.

Elektrický varný kotel byl pořízen v listopadu 1998. V minulosti byl již opravován, je natolik opotřebován a poškozen, že další oprava by byla nákladná a nerentabilní. Na webových stránkách Kraje Vysočina byl kotel nabídnut od 3. 6. 2013 do 17. 6. 2013. Během této doby
o něj nikdo neprojevil zájem. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí navrhuje jeho fyzickou likvidaci. Zůstatková cena nebude důvodem záporného hospodářského výsledku roku 2013.

2. Dne 3. 6. 2013 rozhodl písemně ředitel Střední školy stavební Jihlava o nepotřebném majetku. Jedná se o:
* Osobní automobil Škoda Forman 135, inventární číslo SPV 453, pořizovací cena 254 803,90 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
* Odsávací zařízení, inventární číslo SPV 33/97, rok výroby 1966, pořizovací cena 156 157 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Osobní automobil byl vyroben v roce 1992, je pojízdný, avšak značně opotřebovaný. Jeho opravy a údržba jsou finančně náročné a tudíž neekonomické.
Odsávací zařízení je instalováno v truhlářské dílně na Pávově, jejíž strojní vybavení se v současné době stěhuje do nových prostor v Heleníně. V nově vybavených dílnách toto zařízení nelze využít. Je i značně opotřebené, poruchové, zkorodované a jeho údržba je neekonomická.
Nepotřebný majetek byl nabídnut od 4. 6. 2013 po dobu 14 dnů na webových stránkách Kraje Vysočina. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Střední škola stavební Jihlava proto navrhuje jeho fyzickou likvidaci.

3. Dne 30. 5. 2013 rozhodl písemně ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy
Jihlava - Helenín, Hálkova 42 o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o trafostanici, inventární číslo MS-z-26-1, v pořizovací ceně 192 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Trafostanice byla pořízena v roce 1995, z důvodu rekonstrukce areálu školy se stala nepotřebnou. Na webových stránkách Kraje Vysočina byla nabídnuta od 30. 5. 2013. Během 14 dnů o ní neprojevila zájem žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina, proto Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 navrhuje její ekologickou likvidaci firmou PKS stavby, a. s.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhů škol.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením elektrického varného kotle 150 l Fagor z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí dle materiálu RK-24-2013-33;
* s vyřazením osobního automobilu Škoda Forman 135 a odsávacího zařízení, z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Jihlava dle materiálu
RK-24-2013-33;
* s vyřazením trafostanice z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu
RK-24-2013-33.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, ředitel Střední školy stavební Jihlava a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz