Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-30

RK-24-2013-30.doc  RK-24-2013-30pr01.doc  RK-24-2013-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-24-2013-30
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu
RK-24-2013-30, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS pokládá projekt za realizovatelný, avšak nikoli bez finanční podpory z rozpočtu kraje. Ředitelka školy nepředpokládá ani financování 10 % zádržného, ani předfinancování aktivit. OŠMS odhaduje výši půjčky minimálně na 200 tis. Kč v případě zádržného, ale může činit až cca 800 tis. Kč při zdržení plateb přesahující 3 měsíce. Vzhledem k dopadům do rozpočtu kraje předkládá OŠMS tři varianty řešení:
Varianta A: Udělit souhlas s realizací.
Varianta B: Udělit souhlas s realizací a vyčlenit prostředky pro poskytnutí půjčky organizaci.
Varianta C: Neudělit souhlas s realizací.
Organizace předkládala obdobný projektový záměr již v loňském roce, ale poskytovatelem dotace nebyl vybrán k realizaci. V rámci tohoto programovacího období organizace již pravděpodobně nebude moci připravit další projekt s menšími riziky pro rozpočet kraje. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-24-2013-30, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
V případě schválení projektového záměru je nutné počítat s rizikem půjčky z rozpočtu kraje v roce 2014 ve výši 200 až 800 tis. Kč na předfinancování projektu a zádržné.
Odbor regionálního rozvoje:
Předložená projektová fiše v tuto chvíli neobsahuje dostatek informací pro posouzení, zda je projekt přijatelný v dané oblasti podpory, záměr předložit projekt nerozporujeme.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Dobré řemeslo je naše šance dle materiálu RK-24-2013-30, př. 1;
ukládá
ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2014 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.


Varianta B:
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Dobré řemeslo je naše šance dle materiálu RK-24-2013-30, př. 1;
ukládá
ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2014 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky;
ukládá
OŠMS zapracovat položku na zajištění předfinancování projektu ve výši 800 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2014.


Varianta C:
Rada kraje
nesouhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Dobré řemeslo je naše šance dle materiálu RK-24-2013-30, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz