Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-27

RK-24-2013-27.doc  RK-24-2013-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-24-2013-27
NázevDarovací smlouva pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela nabídku daru televizoru v hodnotě 6 015 Kč od společnosti Nutricia a.s. do jídelny pro pacienty, smlouva je obsažena v materiálu RK-24-2013-27, př. 1.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice přijmout věcný dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije dar k zajištění své hlavní činnosti. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2013-27, př. 1.
K udělení předchozího souhlasu je podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušná rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2013-27, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz