Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-41

RK-22-2013-41.doc  RK-22-2013-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-22-2013-41
NázevPodstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace projektu Transformace ÚSP Křižanov II. aktuálně nastalo několik změn, které je třeba zohlednit a zapracovat do Oznámení příjemce o změnách č. VIII. První změna se týká nového označení pozemků v Křižanově - pozemkům, které kraj plánuje pro tuto akci nakoupit, již byla přiřazena parcelní čísla. Druhá změna nastává v souvislosti se zpracováváním realizační projektové dokumentace - v průběhu práce na této dokumentaci bylo zjištěno, že koupelna v objektu Žďár nad Sázavou 1 byla mylně započítána do celkové podlahové plochy domu, což by mělo za následek porušení kritérií transformace. Je tedy nutné zdůraznit, že daná koupelna se nezapočítává do celkové plochy domu, nýbrž náleží výhradně ke dvěma sousedním pokojům, a tudíž se započítává do podlahové plochy těchto pokojů. V souvislosti s prací na projektové dokumentaci dochází k úpravě půdorysů s ohledem na konkrétní stavební materiály a technologie, dále se tak děje ve snaze o efektivnější využití dané plochy s cílem poskytnout uživatelům co největší komfort za předpokladu dodržení předepsaných kritérií (zde kraj vychází ze zkušenosti ze staveb již realizovaných v rámci projektů transformace). Vzhledem k výše uvedeným změnám a zkušenostem z předchozích obdobných akcí vyvstává změna třetí spočívající v celkovém navýšení rozpočtu projektu. Konkrétně půjde o snížení neuznatelných nákladů a zvýšení nákladů uznatelných.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-22-2013-41, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-22-2013-41, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-22-2013-41, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV. Veškeré změny byly
13. a 14. 6. 2013 projednány s odpovědnými pracovníky MPSV, kteří požádali o rychlé předložení oznámení o změně, aby jej mohli projednat v rámci probíhajícího hodnocení projektu a umožnili projektování dle nových půdorysů. Z toho důvodu byl návrh předložen na jednání rady kraje č. 22/2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-22-2013-41, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-22-2013-41, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz