Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-40

RK-22-2013-40.doc  RK-22-2013-40pr01.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-22-2013-40
NázevNávrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - doplnění evidence žádostí
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. 4. 2013 schválilo usnesením
č. 0100/02/2013/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 (dále jen Zásady ). Podle ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
Termín pro předložení žádostí obcí byl Zásadami stanoven na 10. 5. 2013. V tomto termínu bylo předloženo a zaevidováno 57 žádostí (informaci vzala na vědomí rada kraje dne
4. 6. 2013 usnesením č. 1027/20/2013/RK). Předložena a převzata ve stanoveném termínu prostřednictvím datové schránky byla i žádost Obce Stropešín (došlo dne 3. 5. 2013). Nedopatřením však nebyla předána k zaevidování a proto není uvedena v seznamu zaevidovaných žádostí.
Obec Stropešín splnila podmínky pro předložení žádostí, požádala o dotaci ve výši
19 062 Kč (při celkových nákladech 31 770 Kč) na zabezpečení kulturního domu a požární zbrojnice, nedosáhla však potřebného počtu bodů (dle stanovených kritérií) nutných k zařazení do seznamu obcí, kterým je doporučováno (zastupitelstvu kraje) poskytnout dotaci.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana na základě Zásad a předložené žádostí Obce Stropešín navrhuje radě kraje vzít na vědomí doplnění evidence žádostí obcí Kraje Vysočina o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku dle přílohy RK-22-2013-40, př. 1.
Žádost Obce Stropešín byla, dle stanovených kritérií, ohodnocena 4 body a nemůže být zařazena do seznamu obcí, kterým je navrhováno poskytnout dotaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o doplnění evidence žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-22-2013-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí doplnění evidence žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-22-2013-40, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz