Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-38

RK-22-2013-38.doc  RK-22-2013-38pr01.pdf  RK-22-2013-38pr02.pdf  RK-22-2013-38pr03.pdf  RK-22-2013-38pr04.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-22-2013-38
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 19. 2. 2012 vyhlásilo usnesením č. 0080/01/2013/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2013 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 4 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 172 podání. Řídící výbor na svém I. zasedání v pondělí 13. 05. 2013 a II. zasedání v pátek 24. 5. 2013 navrhl podpořit 106 projektů. Rada kraje schválila tento návrh na svém jednání č. 20/2013 dne 4. 6. 2013.
Dodatečně bylo zjištěno, že osm žádostí nesplňuje podmínku stanovenou ve výzvě k předkládání projektů, spočívající v chybně deklarovaném minimálním podílu příjemce dotace. V důsledku tohoto zjištění muselo být osm žádostí dodatečně vyřazeno z hodnocení. Uvolněné finanční prostředky byly rozděleny dalším žadatelům v pořadí dle bodového ohodnocení. Tento postup byl navržen řídícímu výboru k posouzení a členové řídícího výboru postup následně korespondenčně schválili.
Řídící výbor navrhuje radě podpořit 111 projektů v celkové výši 3 988 790 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje zrušit usnesení č. 0997/20/2013/RK ze dne 4. 6. 2013.
Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru dále navrhuje radě kraje schválit žádosti dle RK-22-2013-38, př. 1 a zamítnout žádosti dle RK-22-2013-38, př. 2. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-22-2013-38, př. 3 a zamítnout žádosti dle RK-22-2013-38, př. 4.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV00561.0001 až FV00561.0172.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 0997/20/2013/RK ze dne 4. 6. 2013;
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2013-38, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2013-38, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2013-38, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2013-38, př. 4.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz