Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-35

RK-22-2013-35.doc  RK-22-2013-35pr01.xls  RK-22-2013-35pr02.xls  RK-22-2013-35pr03.pdf  RK-22-2013-35pr04.pdf  RK-22-2013-35pr05.pdf  RK-22-2013-35pr06.pdf  RK-22-2013-35pr07.pdf  RK-22-2013-35pr08.pdf  RK-22-2013-35pr09.pdf  RK-22-2013-35pr10.pdf  RK-22-2013-35pr11.pdf  RK-22-2013-35pr12.pdf  RK-22-2013-35pr13.pdf  RK-22-2013-35pr14.pdf  RK-22-2013-35pr15.pdf  RK-22-2013-35pr16.pdf  RK-22-2013-35pr17.pdf  RK-22-2013-35pr18.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-22-2013-35
NázevSchválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 23. 10. 2012 usnesením 1857/35/2012/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. V Rozpočtu Kraje Vysočina 2013 - včetně komentáře kapitoly Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu - je pro tyto účely uvažována částka 300 000 Kč. Zájemci o dotaci z řad neziskových organizací pracujících s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými mohli do 30. 3. 2013 zasílat své žádosti. K tomuto dni odbor školství, mládeže a sportu obdržel 16 žádostí v celkové požadované výši 456 935 Kč. Poptávka ze strany žadatelů však přesáhla rozpočtovanou částku 300 000 Kč. K podpoře je doporučeno 14 žádostí ve výši 409 820 Kč. S touto částkou bude třeba počítat při sestavování rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu na rok 2014.
Přehled žádostí doporučených k podpoře je uveden v materiálu RK-22-2013-35, př. 1.
Přehled žádostí nedoporučených k podpoře je uveden v materiálu RK-22-2013, př. 2.
Návrh řešení Níže uvedené žádosti jsou v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé a OŠMS doporučuje jejich schválení.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Vysočina, Na Obci 1768, Pelhřimov 393 01, IČO 26594706, ID PR00562.0001 žádá o 17 320 Kč;
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STÁJ HONZÍK KRALICE, Kralice nad Oslavou 146, 56773, IČO 26598183, ID PR00562.0002 žádá o 40 000 Kč;
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, Březinovy Sady 21, 586 01 Jihlava, IČO 69722609, ID PR00562.0003 žádá o 10 000 Kč;
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Úsměv, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 45659907, ID PR00562.0004 žádá o 40 000 Kč;
SK Vodomílek, Erbenova 43, 586 04 Jihlava, IČO 26990890, ID 00562.0005 žádá o dotace ve výši 40 000 Kč.;
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o. s., Telečská 7, 586 01 Jihlava, IČO 26652935, ID PR00562.0007 žádá o dotaci ve výši 40 000 Kč;
Zámecký statek o. s., Dolní Rožínka 2 592 51, IČO 26526620, ID PR00562.0008 žádá o 32 000 Kč;
Občanské sdružení Zvoneček - Pelhřimov, Osvobození 1691, 393 01 Pelhřimov, IČO 22850929, ID PR00562.0009 žádá o 17 500 Kč;
TJ Dětské středisko Březejc, o. s., Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 48895334, ID PR00562.0010 žádá o dotaci 40 000 Kč;
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Třebíč, Okružní 962/13, 674 01 Třebíč, IČO 47438410, ID PR00562.0011 žádá o 30 000 Kč;
ROSKA JIHLAVA region. org. Unie Roska v ČR, Březinova 136, 586 01 Jihlava, IČO 75072769, ID PR00562.0013 žádá o 15 000 Kč;
Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením , Nádražní 362, 395 01 Pacov, IČO 26518252, ID PR00562.0014 žádá
o 8 000 Kč;
Asociace integrovaných sportů, o. s., U Kapličky 257, 592 14 Nové Veselí, 22822763, ID PR00562.0015 žádá o 40 000 Kč;
DORADO, Znojemská 22, 674 01 Třebíč, IČO 26628651, ID PR00562.0016 žádá
o 40 000 Kč.

Níže uvedená žádost není v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé, jelikož žadatel nedodržel výši procentuální účasti na straně kraje i žadatele.
MÍŠA & MÍŠA, o. s., Novodvorská 1039/12, 674 01 Třebíč, IČO 22716432, ID PR00562.0012 žádá o 40 000 Kč.

Žádosti organizace Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou, Materna Jiří, Hamry nad Sázavou 178, 591 01 Žďár nad Sázavou, 43378501, ID PR00562.0006, která žádá
o 7 115 Kč, doporučuji nevyhovět z důvodu pouze 5% podílu aktivně zapojených handicapovaných účastníků.

Žádosti jsou součástí materiálů RK-22-2013-35, př. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
StanoviskaStanovisko EO: Vzhledem k tomu, že dotace budou vypláceny v roce 2014 (v souladu s Pravidly rady kraje č. 15/2012), je třeba požadovanou částku určenou na poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé zapracovat do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu (ÚZ 00323).

Stanovisko OI:
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0001
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0002
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0003
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0004
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0005
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0006
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0007
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0008
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0009
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0010
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0011
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0012
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0013
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0014
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0015
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00562.0016
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 409 820 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-22-2013-35, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 47 515 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-22-2013-35, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz