Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-14

RK-22-2013-14.doc  RK-22-2013-14pr01.doc  RK-22-2013-14pr02.doc  RK-22-2013-14pr03.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-22-2013-14
NázevVěcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), obdržela nabídku následujících darů:
- 2 ks pipet SOCOREX Calibra od MUDr. Jana Brázdila pro oddělení patologie, smlouva je obsažena v materiálu RK-22-2013-14, př. 1,
- kniha Goodman and Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics od firmy Bayer s.r.o. Praha pro oddělení ARO v hodnotě 5.800,- Kč (od dárce odebírá nemocnice léčiva), smlouva je obsažena v materiálu RK-22-2013-14, př. 2,
- pračka Gorenje v hodnotě 10.000,- Kč od firmy AB Facility, a.s. (dárce provádí v nemocnici úsporná opatření metodou EPC). Smlouva je obsažena v materiálu
RK-22-2013-14, př. 3.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice věcné dary přijmout pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije věcné dary pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-22-2013-14, př. 1, RK-22-2013-14, př. 2 a RK-22-2013-14, př. 3.
K udělení předchozího souhlasu je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2013-14, př. 1, RK-22-2013-14, př. 2 a RK-22-2013-14, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz