Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-08

RK-22-2013-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-22-2013-08
NázevNávrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0934/19/2013/RK rozhodla změnit usnesení 1738/37/2009 tak, že se m.j. zrušil stavební záměr na výstavbu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Polné.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsat z majetkové evidence vynaložené investice na projekční práce na akci Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná ve výši 276 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor zdravotnictví souhlasí s nerealizováním výstavby dalšího výjezdového stanoviště v Polné, a to v návaznosti na projednaný a schválený Plán plošného pokrytí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 276 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz