Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-07

RK-22-2013-07.doc  RK-22-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-22-2013-07
NázevNávrh na zařazení nové akce DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4.
Ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace se obrátila na OM se žádostí o vybudování přístřešku na auta (viz materiál RK-22-2013-07, př. 1). Odbor majetkový žádost kladně projednal s odborem zdravotnictví a připravil návrh technického řešení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést přístřešek celodřevěný s pultovou střechou. Stěny budou nezateplené pobité palubkami a bez vrat. Přístřešek obsáhne dvě stání. Půdorysné rozměry budou cca. 6 x 5 metrů, podlaha - zámková dlažba. Přístřešek by byl situován v areálu dětského domova.
OM navrhuje zařadit akci DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví, s tím, že finanční krytí v rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby včetně realizace je navrhováno řešit v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
StanoviskaOZ: OZ nemá námitky proti žádosti Dětského domova Kamenice nad Lipou o vybudování přístřešku pro auta a doporučuje žádosti vyhovět.
OE: OE nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. červen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz