Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-69

RK-21-2013-69.doc  RK-21-2013-69pr01.doc  RK-21-2013-69pr01upr1.doc  RK-21-2013-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-21-2013-69
NázevJmenování člena hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o jmenování člena komise a jeho náhradníka podlimitní veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba .
Rada Kraje Vysočina dne 7. 5. 2013 usnesením č. 0840/16/2013/RK jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na dodávky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba . Do komise měl být jmenován člen a náhradník z řad členů Zastupitelstva Kraje Vysočina za ODS (seznam členů komise je uveden v materiálu RK-21-2013-69, př. 2).
ODS však na základě komunikace s předsedou politického klubu nebude z časových důvodů do komise nominovat žádného zástupce.
Návrh řešení Jedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, proto musí mít hodnotící komise nejméně 5 členů.
Vzhledem k výše uvedené rezignaci zástupců ODS na členství v komisi, předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat do hodnotící komise členy Zastupitelstva Kraje Vysočina za KDU-ČSL
* jmenovat člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba ze zástupců
KDU-ČSL, dle materiálu RK-21-2013-69, př. 1;
Dle ustanovení čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 jmenuje členy komisí u podlimitních zakázek rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba dle materiálu RK-21-2013-69, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz