Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-63

RK-21-2013-63.doc  RK-21-2013-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-21-2013-63
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
Zpracoval M. Šandera
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je v rámci přenesené působnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina zřízena funkce koordinátora pro romské záležitosti. Na výkon přenesené působnosti, tedy i na výkon funkce koordinátorů pro romské záležitosti, jsou poskytovány ze státního rozpočtu dotace. Financování činnosti koordinátorů od roku 2008 spadá do kompetence Úřadu vlády České republiky. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyhlásila ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády České republiky dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, ze kterého budou i v letošním roce hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti koordinátorů na krajských úřadech.
Kraj Vysočina požádal Úřad vlády České republiky o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2013.
Úřad vlády České republiky rozhodnutím č. 15725/2012 - KRP ze dne 24. 4. 2013 poskytl Kraji Vysočina na rok 2013 dotaci ve výši 400 000 Kč.
Rozhodnutí č. 15725/2012 - KRP o poskytnutí neinvestiční dotace na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního rozpočtu na rok 2013 z Úřadu vlády ČR je součástí přílohy 1 materiálu RK-21-2013-63.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 400 000 Kč a použít ji na náklady spojené s činností koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 400 000 Kč - na zajištění činnosti koordinátora romských poradců v roce 2013.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 400 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2013;
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 o částku 256 000 Kč.
Odpovědnost OSV, EO
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz