Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-50

RK-21-2013-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-21-2013-50
NázevPředfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval L. Hánová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, registrační číslo CZ.1.07/5.1.00/39.0026 za účelem předfinancování projektu, jehož výdaje jsou spojené s administrací, řízením a zajištěním realizace globálních grantů kraje Vysočina pro období 2012 - 2015.
Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012; materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012; materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 ) rozhodla rada kraje o nabytí peněz za podmínek uvedených v Rozhodnutích o poskytnutí dotace.
Vzhledem k aktuálnímu nedostatku finančních prostředků na zvláštním účtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II způsobenému pomalou administrací projektu ze strany Řídícího orgánu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zdlouhavým procesem poskytování dotace v OP VK je nezbytné zvýšit částku nutnou k předfinancování tohoto projektu o 1 000 000 Kč. Částka je potřebná k zajištění bezproblémové administrace projektu ze strany Kraje Vysočina. Po závěrečném vyúčtování bude příslušná částka vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II za účelem předfinancování projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení. Uznatelné výdaje projektu budou ve 100 % výši proplaceny z OP VK. Finanční prostředky převedené na zvláštní účet projektu budou po závěrečném vyúčtování projektu vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč určených na předfinancování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz