Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-48

RK-21-2013-48.doc  RK-21-2013-48pr01.doc  RK-21-2013-48pr02.doc  RK-21-2013-48pr03.doc  RK-21-2013-48pr03upr1.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-21-2013-48
NázevPronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti
Zpracoval R. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMasarykova demokratická akademie, podala dne 2. 4. 2013 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti dle materiálu RK-21-2013-48, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 05/12 ze dne 28. 2. 2012.
Masarykova demokratická akademie žádá záštitu hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a možnost 100 % slevy na úhradě pronájmu. Dle čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 05/12 ze dne 28. 2. 2012 je hodnota záštity stanovena na 100 % nájemného a nákladů souvisejících s nájmem. V případě, že je požadována záštita člena Rady Kraje Vysočina a člen Rady Kraje Vysočina poskytne záštitu, předloží odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hetmana navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2013-48, př. 3.
Obsahem materiálu RK-21-2013-48, př. 2 je Vyhodnocení žádosti o pronájem prostor v sídle Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-21-2013-48, př. 2.

Odbor informatiky: Výpůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00560.0002
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-21-2013-48, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 11. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz