Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-26

RK-21-2013-26.doc  RK-21-2013-26pr01.pdf  RK-21-2013-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-21-2013-26
NázevNávrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Zpracoval M. Petr
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0185/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 byly schváleny zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina se uděluje základním školám nebo víceletým gymnáziím v Kraji Vysočina, které svými aktivitami výraznou měrou přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tuto skutečnost prokáží umístěním svého družstva cyklistů v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na prvním, druhém a třetím místě v I. nebo II. kategorii. Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v roce 2013 v Havlíčkově Brodě dne 4. 6. 2013 s následujícími výsledky:
I. kategorie
1. místo: Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699; IČO 75017130
2. místo: Základní a mateřská škola Radostín nad Oslavou; IČO 48895300
3. místo: Základní a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342; IČO 67008381
II. kategorie
1. místo: Základní škola a mateřská škola Štoky; IČO 75016362
2. místo: Základní a mateřská škola Radostín nad Oslavou; IČO 48895300
3. místo: Základní a mateřská škola Černovice; IČO 62540106
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2013 dle materiálu RK-21-2013-26, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
RK-21-2013-26, př. 2.
Ceny byly zaevidovány v systému eDotace pod číslem ZZ 00694.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2013 dle materiálu RK-21-2013-26, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2013-26, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín do 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz