Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-13

RK-21-2013-13.doc  RK-21-2013-13pr01.doc  RK-21-2013-13pr02.doc  RK-21-2013-13pr03.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-21-2013-13
NázevOcenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Rozvoj talentů - je uvažována částka 455 000 Kč.
Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 1725/32/2012/RK dne 25. 9. 2012.
V souladu s touto metodikou obdržela nominační komise pro udělení ocenění Talent Vysočiny celkem 125 návrhů na Talent Vysočiny 2013 a navrhuje radě kraje ocenit celkem 93 žáků, z toho 83 jednorázovým a 10 desetiměsíčním stipendiem dle neveřejného materiálu RK-21-2013-13, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit udělení stipendia žákům dle neveřejného materiálu
RK-21-2013-13, př. 1. Jedná se celkem o 93 žáků ze základních a středních škol, z toho 10 nominační komise navrhuje ocenit formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 150 000 Kč) a 83 formou jednorázového stipendia (celková částka 126 000 Kč). Celková částka přidělená všem komisí nominovaným žákům činí 276 000 Kč, z toho 186 000 Kč bude vyplaceno v roce 2013 (jedná se o všechna jednorázová ocenění a desetiměsíční stipendia v období září - prosinec 2013) a 90 000 Kč bude vyplaceno z rozpočtu kraje pro rok 2014 (desetiměsíční stipendia, která budou vyplácena v období leden - červen 2014).
Dále OŠMS na základě konzultace s hejtmanem Kraje Vysočina navrhuje schválit udělení ocenění Cena hejtmana Vysočiny čtyřem žákům dle neveřejného materiálu RK-21-2013-13, př. 2 v celkové výši 35 000 Kč.
Celková částka navržená na stipendia činí 311 000 Kč.
Materiál RK-21-2013-13, př. 3 obsahuje vzorovou darovací smlouvu.
StanoviskaOdbor informatiky - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00691.0001 - O00691.0097
Ekonomický odbor - Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je na rozvoj talentů (ÚZ 00034) počítáno s částkou 455 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2013-13, př. 3:
- stipendia (jednorázová i desetiměsíční) v rámci ocenění Talent Vysočiny 93 žákům dle materiálu RK-21-2013-13, př. 1 v celkové výši 276 000 Kč;
- stipendia (jednorázová) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny čtyřem žákům dle materiálu RK-21-2013-13, př. 2 v celkové výši 35 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz