Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-08

RK-21-2013-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-21-2013-08
NázevJmenování člena školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zpracoval K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 6. 5. 2013 oznámil ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, že Bc. Zuzana Berounová rezignovala na funkci člena školské rady z důvodu práce v zahraničí. Bc. Zuzana Berounová byla jmenována členem školské rady za zřizovatele usnesením č. 0231/052012/RK dne 31. 1. 2012. Školská rada má 6 členů, 2 členové jsou jmenováni zřizovatelem, zbývající 4 členové jsou voleni.
Návrh řešení K doplnění počtu členů školské rady je třeba jmenovat jednoho zástupce za zřizovatele. OŠMS po projednání s ředitelem Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč předkládá radě kraje návrh na jmenování paní Marie Kotačkové, předsedkyně sdružení SPMP (spolek pro pomoc mentálně postiženým). Po jmenování Marie Kotačkové bude počet členů školské rady za zřizovatele při Vyšší odborné škole a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč kompletní.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členem školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč za zřizovatele paní Marii Kotačkovou.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 6- 21
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz