Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-91

RK-39-2012-91.doc  RK-39-2012-91pr01.pdf  RK-39-2012-91pr02.pdf  RK-39-2012-91pr03.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-39-2012-91
NázevŽádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
Zpracoval A. Mikulíková, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZákladní škola Třebíč, Benešova 585 si dne 28. 3. Požádala o dofinancování evropského vzdělávacího projektu We Learn About Each Other, evidovaného pod ID žádosti PR00259.0002. Rada Kraje Vysočina schválila dofinancování projektu usnesením č. 0655/14/2012/RK. Odbor školství, mládeže a sportu ve dne 24. 10. 2012 obdržel žádost o úpravu tabulky nákladů vynaložených z dotace kraje, a to náklady na dopravu, viz materiál RK-39-2012-39, př. 1. Dle Pravidel Rady Kraje pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů, schválených Radou Kraje Vysočina dne 4. 10. 2012 č. usnesení: 1570/32/2011/RK je možné vyúčtovat pouze náklady, které jsou uvedeny v žádosti o dofinancování evropského projektu.
Návrh řešení OŠMS vzhledem k ponížení většiny nákladových položek oproti původnímu plánu viz
RK-39-2012-39, př. 2 a vhodnému doplnění nákladové položky doprava do tabulky nákladů hrazených z dotace kraje doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit dodatek ke smlouvě viz materiál RK-39-2012, př. 3 pro Základní školu Třebíč, Benešova 585. Výše dotace, která činila 40 000 Kč, ani její procentuální účast se žádostí o změnu tabulky nákladů nemění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* schválit žádost Základní školy Třebíč, Benešova 585 o úpravu financování z dotace kraje (ID žádosti PR00259.0002) čj. KUJI 71225/2012 dle materiálu RK-39-2012-91, př. 1;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce We Learn about Each Other dle materiálu RK-39-2012-91, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz