Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-30

RK-39-2012-30.doc  RK-39-2012-30pr01.pdf  RK-39-2012-30pr02.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-39-2012-30
NázevInformace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:
1. SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace
2. Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce

V souvislosti s realizací akce Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele částku 3 962 046 Kč.

Současně v průběhu realizace obou uvedených akcí nebyly provedeny některé práce (méněpráce) v této výši:
1. 78 783 Kč
2. 4 667 932 Kč

Uzavřením dodatků pak byly sníženy ceny u jednotlivých akcí takto:
1. - 78 783 Kč
2. - 705 886 Kč

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací u akce Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

1) Dne 10. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Keltex spol. s r.o.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace - materiál RK-39-2012-30, př. 1
2) Dne 31. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PSJ, a.s.) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce - materiál RK-39-2012-30, př. 2
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace ;
* uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 4. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz