Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-14

RK-39-2012-14.doc  RK-39-2012-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-39-2012-14
NázevUzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004 .
V rámci této stavby bude provedena demolice původního mostu přes řeku Želetavku, výstavba nového mostu včetně mostního vybavení, položení nové konstrukce vozovky a úprava terénu v okolí mostu.
Podle projektové dokumentace vypracované společností Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 2, 616 00 Brno budou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-39-2012-14, př. 1 v katastrálním území Malý Dešov a Vysočany u Znojma, které jsou ve vlastnictví obce Dešov, obce Vysočany, Jihomoravského kraje a fyzických osob.
Prostřednictvím smluv zakládajících právo investora provést stavbu na výše uvedených pozemcích chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004 .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu II/411 Dešov, most ev. č. 411-004 s vlastníky pozemků dle materiálu RK-39-2012-14, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a vlastníky pozemků dotčených stavbou smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/411 Dešov, most
ev. č. 411-004 na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz