Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-43

RK-35-2012-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-35-2012-43
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení Čl. 2 odst. (5) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12 ze dne 20. 3. 2012 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných dle Pravidel rady kraje.
V období od 1. 7. do 30. 9. 2012 byla v rámci odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina realizována 1 veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie: Překladatelské služby .
Předmětem této zakázky malého rozsahu jsou práce spojené se zajišťováním překladů obecných i odborných textů včetně korektury překladu rodilým mluvčím, a to pro tyto jazyky: čeština, angličtina, němčina, francouzština, ukrajinština a čínština.
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno a hodnoceno 7 nabídek. Jako nejvhodnější byla dle kritéria nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena nabídka uchazeče Lucie Butcher Mgr., IČO: 72244933, se sídlem: Sídliště 892, 330 11 Třemošná; smlouva o poskytování překladatelských služeb uzavřena dne 1. 10. 2012.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012, dle materiálu RK-35-2012-43.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-35-2012-43.
Odpovědnost OSH
Termín 23. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz