Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-41

RK-35-2012-41.doc  RK-35-2012-41pr01.pdf  RK-35-2012-41pr02.doc  RK-35-2012-41pr02upr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-35-2012-41
NázevDar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu.
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 24. 7- 30. 7. 2012 proběhlo v Třebíči velmi úspěšné ME juniorů U 21 v baseballu. Usnesením č. 0645/14/2012/RK bylo rozhodnuto o přidělení dotace klubu Třebíč Nuclears ve výši 150 000 Kč. V důsledku nastavení smlouvy nebyl příjemce dotace schopen dodržet všechny smluvní podmínky a na základě kontroly vyúčtování mu bylo poukázáno pouze 54 767,-Kč. Klub se takto dostal do hlubokého propadu v oblasti příjmů a požádal Kraj Vysočina o finanční dar 100 000 Kč na dofinancování celého projektu (materiál
RK-35-2012-41, př. 1).
Návrh řešení OŠMS po prostudování žádosti a na základě vyúčtování celé akce, které bylo oproti původním předpokládaným celkovým nákladům nižší, navrhuje podpořit Třebíč Nuclears částkou 80 000 Kč formou daru dle materiálu RK-35-2012-41, př. 2.
Žádost je evidována pod ID O00485.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00485.

Ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Třebíči Nuclears, IČ 26596792 ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-35-2012-41, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz