Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-39

RK-35-2012-39.doc  RK-35-2012-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-35-2012-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
Zpracoval9 neveřejný materiál Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele pro: jednání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012 zpracovali: J. Dočkalová, P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín listopad 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz